Nature reserves

Nature reserves in Zeeland

Calendar (mm/dd/yyyy)  Time (hh:mm) 

Search filter

Search results

Sort by:
 1. foto Nature

  Hooge Platen

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat Bij laag water strekt zich in de monding van de Westerschelde een gebied uit van 1800 ha slik en zandplaten: de Hooge Platen. Dan komen heel veel vogels hier naar voedsel zoeken. Bij vloed verdwijnt het grotendeels in de golven, op de Bol na. ... Read on

 2. foto Nature

  Caisson Oostwatering

  Walcheren - Veere Dit gebied is direct aan het Veerse Meer gelegen, niet openbaar toegankelijk, maar kan vanaf de openbare weg prima overzien worden. De Rietput is een klein, aan het Veerse Meer gelegen, rietveld met broedende grauwe ganzen, karekieten, ... Read on

 3. foto Nature

  De Blikken

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet Vanuit de lucht bezien is natuurgebied de Blikken, vlakbij Oostburg in Zeeuws Vlaanderen,  een complex van watertjes. Dit gebied werd in de Tachtigjarige Oorlog bewust onder water gezet om de vijand op afstand te houden. Door eb en vloed ... Read on

 4. foto Nature

  't Sloe

  Zuid-Beveland, Bevelanden - Borssele Waar boeren decennialang het land omploegden, ligt nu een natuurgebied. In 2003 zijn oude kreken uitgegraven en werden jonge bomen en struiken geplant. Nu ligt er een afwisselend, typisch Zeeuws landschap met:  slingerende kreken  ... Read on

 5. foto Nature

  Provinciedomein Baliekouter

  Vlaanderen - Dentergem Dit wandeldomein heeft naast 45 hectare bos ook veel open ruimte. Het wordt gedomineerd door weiden met knotwilgrijen, bloemrijke hooilanden, de Mandelvallei en het open landbouwlandschap. In het bezoekerscentrum leer je alles over het ... Read on

 6. foto Nature

  Meester van der Heijden Groeve

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuw-Namen De Meester van der Heijden Groeve is een aardkundig monument. Er worden fossielen gevonden die dateren uit het Plioceen, zo'n 3 miljoen jaar oud! Ook zijn er resten gevonden van menselijke bewoning uit de Steentijd en Bronstijd, enkele ... Read on

 7. foto Nature

  De Groene Long

  Vlaanderen - Kuurne De Groene Long is een educatief natuurontwikkelingspark van 7 hectare in Kuurne. Wegens zijn ligging op wandelafstand van de jachthaven is het de ideale plaats voor een picknick. De ruggengraat wordt gevormd door een gracht met knotwilgenrij. ... Read on

 8. foto Nature

  Fort den Haak Vrouwenpolder

  Walcheren - Vrouwenpolder Fort den Haak is een klein natuurgebied met duinen, poelen, graslanden en struweel. Het is gelegen op de plaats van de voormalige schans Fort den Haak, ooit gebouwd als verdediging tegen mogelijke Spaanse landingen op de noordkust van Walcheren. ... Read on

 9. foto Nature

  Krammerse Slikken

  Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland - Oude-Tonge, Achthuizen, Ooltgensplaat De Krammerse slikken bestaan uit een uitgestrekt buitendijks gebied en een aantal beboste eilandjes omringd door ondiep water. Dé plek voor steltlopers en eenden om voedsel te zoeken. In de bomen broeden aalscholvers. Ook het ... Read on

 10. foto Nature

  Drowned Land of Saeftinghe

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuw Namen The Drowned Land of Saeftinghe is one of the most important and largest salt marshes of the Netherlands. It’s location on the edge of the Westerschelde estuary means that salty water from the North Sea mixes with the salt marsh channels ... Read on