Nature reserves

Nature reserves in Zeeland

Calendar (mm/dd/yyyy)  Time (hh:mm) 

Search filter

Search results

Sort by:
 1. foto Nature

  Bastiaan de Langeplaat

  Bevelanden - Arnemuiden Het eiland Bastiaan de Langeplaat is een klein onbewoond eiland. Het eiland ligt in het Veerse Meer en de totale kustlengte bedraagt ongeveer 2.1 km en de lengte van het eiland en het hoogste punt bedraagt slechts 2 meter. Read on

 2. foto Nature

  Zuidkust van Schouwen

  Schouwen-Duiveland - Burgh-Haamstede De Zuidkust van Schouwen ligt aan de zuidkant van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Het is een uitgestrekt natuurgebied aan de Oosterschelde tussen Burgh-Haamstede en Zierikzee. Hier gebeurt iets bijzonders. Natuur van vroeger krijgt hier ... Read on

 3. foto Nature

  Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

  Walcheren - Ritthem Het Fort Rammekens is het oudste zeefort van Noordwest-Europa en heeft een boeiende historie. Het wordt in 2012 grondig gerenoveerd, waarbij kenmerkende onderdelen meer naar voren zullen komen. Het westelijk van het Fort gelegen natuurgebied is ... Read on

 4. foto Nature

  Slotbos Haamstede

  Schouwen-Duiveland - Burgh-Haamstede Slot Haamstede is de naam voor een dertiende-eeuws slot; het bijbehorende bos het de toepasselijke naam 'Slotbos'. Op deze locatie zijn gemetselde resten uit de Romeinse tijd gevonden. In het Slotbos ontluiken aan het einde van de winter ... Read on

 5. foto Nature

  De Vogel

  Zeeuws-Vlaanderen - Hengstdijk, Kuitaart De Vogelkreek is één van de oudste kreken in Zeeuws-Vlaanderen. De Groote Hengstdijkpolder werd al in de 11e eeuw ingepolderd en is sindsdien niet meer overstroomd geweest. Sinds die tijd ook is deze kreek binnendijks komen te ... Read on

 6. foto Nature

  De Reep

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg De Reep ligt vlakbij Oostburg, in Zeeuws-Vlaanderen. Het is een vochtig weidegebied rondom een oude kreek. Zoutplanten en weidevogels alom! In het voorjaar broeden hier onder andere kieviten en kluten en in de rietkraag de kleine karekiet en de ... Read on

 7. foto Nature

  De Slikken van Bommenede

  Schouwen-Duiveland - Zonnemaire De Slikken van Bommenede staan bekend als de vogelkraamkamer van de Grevelingen.In dit gevarieerde buitendijkse gebied broeden tientallen vogels waarvan er veel bedreigd of zeldzaam zijn.Van ransuil tot kiekendief en van nachtegaal tot Noordse ... Read on

 8. foto Nature

  Autrichepolder

  Zeeuws-Vlaanderen - Westdorpe De Autrichepolder is een recent aangelegde water- en moeraspartij. Vanaf de kanaaldijk heb je een prachtig zicht over het gebied. Het kan er zéér vogelrijk zijn met grote aantallen eenden en ganzen: wilde eend, bergeend, ... Read on

 9. foto Nature

  Inlaag Hoofdplaat en Voorland Nummer Een

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat Inlagen liggen tussen twee dijken in. Op plaatsen waar men een doorbraak vreesde, legde men vroeger landinwaarts een ‘reservedijk’ aan, de inlaagdijk. Die werd meestal gemaakt van grond uit het tussenliggende stuk, dat daardoor lager ... Read on

 10. foto Nature

  Avelgemse Scheldemeersen

  Vlaanderen - Avelgem Aan de oevers van de Schelde bevinden zich de West-Vlaamse Scheldemeersen: bloemrijke graslanden, rietvelden en houtkanten langs afgesneden Scheldebochten. De meersen zijn ontstaan bij het rechttrekken van de Schelde. De bekendste en misschien ... Read on